O nas

o Polskim Towarzystwie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

Działalność

Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata jest organizacją pozarządową, która powstała w 1985 roku, z inicjatywy kilku osób odznaczonych przez państwo Izrael medalem i dyplomem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” za ratowanie Żydów w czasie II Wojny Światowej. Jako jedyne w kraju, Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, zrzesza dobrowolnie Polaków noszących tytuł „Sprawiedliwy”. W szczytowym okresie działalności zapisanych było 1260 osób. Obecnie, z ponad 7000 odznaczonych Polaków, żyje ok. 130 naszych członków. Od początku istnienia Towarzystwo utrzymywało się jedynie ze składek członkowskich, nie korzystało z żadnych dotacji państwowych, ani od innych organizacji. W ostatnich latach wpływy te nie wystarczały. Groziło to rozwiązaniem Towarzystwa. Z pomocą finansową przyszły organizacje żydowskie, które dofinansowywują nas w miarę swoich możliwości. Fundacja Anny Frank i Fundacja im. Batorego także wsparły nas dotacją. Dzięki temu wsparciu, możemy dalej prowadzić swoją działalność. Zarząd i komisje pracują społecznie. W ciągu 25 lat z braku stałej siedziby, biuro czterokrotnie zmieniało adres.

Statutowym celem działalności Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świat jest zachowanie pamięci i szerzenie wiedzy o okupacji hitlerowskiej w Polsce, o Holocauście i o ludziach, którzy z narażeniem życia (swojego i bliskich) ratowali współobywateli pochodzenia żydowskiego. Przechowujemy dokumenty wagi historycznej potwierdzające te relacje. Propagujemy idee tolerancji (religijnej i przekonań), przeciwstawiamy się antysemityzmowi i ksenofobii, które wciąż są obecne w społeczeństwie. Głównym sposobem oddziaływania jest udział Sprawiedliwych w spotkaniach edukacyjnych z młodzieżą polską i zagraniczną (w tym, z licznymi grupami młodzież izraelskiej , nauczycielami, a także z dorosłymi  z wielu państw. Sprawiedliwi opowiadają o życiu podczas wojny, o Holokauście. Dzielą się swoimi przeżyciami związanymi z ratowaniem. Członkowie Towarzystwa biorą udział w uroczystościach rocznicowych, świętach Polskich i Żydowskich, upamiętnianiu miejsc martyrologii Żydów, pod pomnikiem Bohaterów Getta, w byłych obozach ekstermistycznych i koncentracyjnych (w rocznicę ich wyzwolenia), pogromu kieleckiego i in. Także w sesjach naukowych krajowych i międzynarodowych związanych tematycznie z Okupacją, Zagładą. W związku z naszą działalnością, współpracujemy z różnymi organizacjami państwowymi, pozarządowymi i instytutami. Współdziałamy  z Ambasadą Izraela, z Instytutem Pamięci Narodowej – Główną Komisją Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Naczelnym Rabinem Polski, Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie, Organizacjami Kombatanckimi Polską i Żydowską, The Jewish Foundation for the Righteous, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ze Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu, Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce, z Gminą Wyznaniową Żydowską, Fundacją SHALOM, Żydowskim Instytutem Historycznym i in. Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata rekomenduje także wnioski Sprawiedliwych ubiegających się o świadczenia kombatanckie – pozytywnie rozpatrzono 861 wniosków. Dzięki staraniom Zarządu Głównego przez kilka lat Sprawiedliwi otrzymywali darmowe leki z Fundacji Anny Frank. Wiele zawdzięczamy Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, który razem z Dziećmi Holocaustu pomaga Sprawiedliwym. Potrzebujący otrzymują pomoc finansową, organizowane są wczasy i paczki świąteczne. Dzięki takiemu wsparciu, starsi i często samotni ludzie nie są pozostawieni sami sobie.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych – czyli osoby odznaczone przez instytut Yad Vashem, potomków oraz wspierających, którzy mogą brać udział w pracach Towarzystwa, udzielać pomocy finansowej i służyć głosem doradczym oraz na honorowych otrzymujących ten tytuł wraz z dyplomem za szczególną działalność na rzecz Sprawiedliwych.

Szczególne znaczenie mają uroczystości związane z wręczaniem Medali i Dyplomu „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” przez kolejnych ambasadorów Izraela w Polsce.

Historia – kalendarium najważniejszych wydarzeń

1985 r.

W dniu 19 września 1985 r. rozpoczęła się działalność naszego Towarzystwa. Siedzibą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata została Warszawa. 20 listopada 1985r. odbyło się pierwsze wspólne i publiczne zebranie Sprawiedliwych. Pierwszym prezesem został Andrzej Klimowicz. W skład zarządu weszli: Tadeusz Bilewicz, Ludwik Kołkowski, Anna Orłowska, Stanisław Mazur, Władysław Szafraniec, Jerzy Śliwczyński. W pierwszym okresie działalności nawiązano współpracę z ważnymi urzędami państwowymi, organizacjami społecznymi i instytutami naukowymi.

1988 r.

20 listopada 1988r. odbyło się drugie walne zebranie. Prezesem ponownie wybrano Pana Klimowicza.

Razem z IPN-en Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata zorganizowało seminarium naukowe poświęcone zagładzie Żydów w czasie II Wojny Światowej.

1989 r.

W latach 1989 – 1992 amerykański filantrop Harvey Sarner sfinansował wyjazd 180 Sprawiedliwych (w sześciu grupach) do Jerozolimy w Izraelu. Od 1990 do 1995 r. Parlament Izraelski, Szwajcarski oraz nobliści: prezydent Lech Wałęsa i Elie Wiesel (pisarz, ze strony Kongresu Żydów Amerykańskich) składali wniosek do Norweskiego Komitetu Nagrody Nobla o przyznanie zbiorowej Pokojowej Nagrody Nobla wszystkim Sprawiedliwym.

1991 r.

W tym roku odbyło się kolejne walne zebranie, wybrany został nowy zarząd. Prezesem został Jerzy Śliwczyński, członkami zarządu m.in. Janusz Czupryniak, Jadwiga Wolf i Zbigniew Mańkowski.

Dzięki współpracy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, IPN-u i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu do Spraw Kombatantów wydano w języku angielskim książkę „Those Who Helped”. Egzemplarze zostały rozprowadzone za granicą przez krajowe placówki dyplomatyczne i konsularne w celu zmniejszenia antypolskich wystąpień i uprzedzeń.

1992 r.

Od 1992 r. starano się o uzyskanie świadczeń kombatanckich dla Sprawiedliwych. Sprawa została pozytywnie rozpatrzona dopiero w 2000r. Od tego czasu opiniujemy wnioski starających się o to świadczenie. Dzięki pozytywnej rekomendacji naszego Towarzystwa zostały one przyznane ponad 860 osobom.

W 1992 r. delegacja Sprawiedliwych spotkała się w Sejmie RP z prezydentem Izraela Haimem Hercogiem, który podziękował Sprawiedliwym, za to, co zrobili dla Żydów w czasie Holocaustu. Rok później Sprawiedliwi mieli okazję spotkać się z premierem Izraela Icchakiem Rabinem, z prezydentem USA Billem Clintonem oraz z królową Wielkiej Brytanii Elżbietą II.

W Atenach w tym roku miała miejsce założycielska konferencja Międzynarodowego Komitetu Sprawiedliwych. Gdybyśmy mieli wtedy stałe miejsce na biuro, prawdopodobnie w Polsce miałby swoją siedzibę. W tym samym roku przewodniczący Zarządu Głównego Jerzy Śliwczyński, ambasador Izraela Miron Gordon i wójt gminy Ciepielów Bogdan Czapla wmurowali kamień węgielny pod pomnik ku czci 34 mieszkańców spalonych żywcem wraz z ratowanymi Żydami.

1993 r.

W dniach 5-7 lipca 1993 r.w Warszawie grupa pięćdziesięciu Sprawiedliwych wzięła udział w międzynarodowej konferencji pod tytułem: „Czy obojętność zabija” („Can Indifference Kill?”) poświęconej tym, którzy ratowali Żydów.  Okazję, by podzielić się ze światem swoimi poglądami mieli m.in. Władysław Bartoszewski, Jan Karski, Jerzy Koźmiński, Teresa Prekerowa, Irena Sendlerowa, Jerzy Śliwczyński, Krzysztof Dunin-Wąsowicz. Konferencja została zorganizowana przez Amerykańską Ligę Przeciw Zniesławieniu – Anti-Defamation League.

11 lipca czterech przedstawicieli Sprawiedliwych wzięło udział w otwarciu pierwszej stałej wystawy poświęconej Sprawiedliwym w Muzeum Beit Lohamei Haghetaot Ghetto Fighters House Museum w Izraelu.

1994 r.

5 kwietnia w czasie spotkania z młodzieżą izraelską w Treblince przewodniczący Jerzy Śliwczyński zapalił znicz ku czci 6 milionów Żydów zamordowanych w okresie Zagłady.

9 czerwca delegacja Sprawiedliwych brała udział w odsłonięciu pomnika zamordowanych w latach 1939-1945 mławskich Żydów.

Ważne dla działalności Towarzystwa było utworzenie kół terenowych. W Krakowie w 1994r. (przewodniczącym został Jerzy Radwanek), w Lublinie (przewodniczący Stefan Mazur), w Łodzi w 1995 r. ( przewodnicząca Henryka Szczęsna-Kabacińska). Obecnie działa tylko koło w Krakowie, jego przewodniczącą została Ewa Chitry – potomek, która przejęła funkcję po Krzysztofie Włodarczyku (syn Sprawiedliwego).

W tym roku ze składek członkowskich ufundowano sztandar Towarzystwa i miniatury medali (w dwóch wersjach kolorystycznych – zwykła członkowska i złota). Złotą wraz z dyplomem honorowego członka otrzymało kilkadziesiąt osób zasłużonych dla Sprawiedliwych.

Steven Spielberg założył Fundację Zapisu Historii Ocalonych z Shoah (obecnie USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education – Instytut Historii Wizualnej i Edukacji Fundacji Shoah, USC), która przeprowadziła wywiady z wieloma Sprawiedliwymi (oraz ocalałymi i świadkami Holocaustu), które przechowywane są w siedzibie w Los Angeles.

1996 r.

Delegacja członków Towarzystwa wzięła udział w sesji naukowej zorganizowanej przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – IPN z okazji pięćdziesiątej rocznicy wypadków kieleckich.

1997 r.

Odbyło się kolejne walne zebranie Zarządu, na którym pozostawiono poprzednie władze.

2007 r.

Od tego roku prezydent RP Lech Kaczyński zaczął odznaczać Sprawiedliwych „Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski”.

2008 r.

9 stycznia członkowie Towarzystwa wzięli udział w spotkaniu młodzieży polskiej i izraelskiej z Panią Prezydentową Marią Kaczyńską w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Pierwsza Dama w trakcie spotkania odznaczyła Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP  Panią Orit Fogel Shafran – Dyrektora Filharmonii w izraelskim mieście Ra’anana, za wkład w rozwijaniu więzów kultury między Polską a Izraelem.

W kwietniu z okazji 65 rocznicy Powstania w Gettcie Warszawskim grupa Sprawiedliwych została zaproszona do Opery Narodowej w Warszawie na uroczysty koncert w wykonaniu Filharmonii Izraelskiej pod batutą Zubina Mehty.

20 lipca – Grupa Sprawiedliwych z Warszawy została zaproszona przez wiceprezes The Jewish Foundation for the Righteous na uroczysty obiad w hotelu Marriott. W czasie obiadu Pani Stanlee Stahl podziękowała uczestnikom za heroizm i poświęcenie w ratowaniu Żydów w czasie II  Wojny Światowej.

31 lipca odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia przez Ambasadora Izraela Pana Zvi Rav-Nera medali i nadania tytułów „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” przyznanych pośmiertnie: pp. Mariannie Jaworskiej, Reginie Lenczewskiej, Sabinie i Mieczysławowi Mozolewskim, Dionizemu Mozolewskiemu i Leopoldowi Sawickiemu.
8 sierpnia wybrano nowy Zarząd Główny. Prezesem została dr Anna Stupnicka-Bando. Kadencja tego zarządu trwa do chwili obecnej (pełen skład w zakładce władze).

17 listopada Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski grupę Sprawiedliwych. Uroczystość odbyła się w Teatrze  Wielkim  w  Warszawie.

Jesienią tego roku w „Gazecie Wyborczej” ukazał się cykl artykułów pani redaktor Teresy Torańskiej „Sąsiedzi ponad strachem”. Przez cały tydzień ukazywały się wspomnienia, opowieści „Sprawiedliwych”.

2009 r.

20 stycznia w Kawiarni Mamele Teatru Żydowskiego w Warszawie odbyło się spotkanie członków Towarzystwa, którzy z okazji Nowego Roku chcieli podziękować organizacjom żydowskim i przedstawicielom Kancelarii Prezydenta za pomoc w utrzymaniu działalności Towarzystwa.

27 stycznia pod Pomnikiem Bohaterów Getta przedstawiciele Sprawiedliwych brali udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci Holocaustu.

13 lutego w gimnazjum im. Stanisława Reymonta w Stoczku Węgrowskim odbyło się spotkanie z młodzieżą. Inicjatorem i prelegentem był Zbigniew Niżyński, prezes fundacji „Pamięć Która Trwa”. W spotkaniu wzięła udział Sprawiedliwa Jadwiga Gawrych, która opowiadała o czasach Holocaustu i ratowaniu Żydów oraz przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Jakub Jaskółowski.

25 lutego Sprawiedliwe Anna Stupnicka-Bando, Alicja Schnepf i Jadwiga Gawrych wzięły udział w programie szkoleniowym pt. „Pamięć dla przyszłości” dla nauczycieli, w ośrodku szkoleniowym w Sulejówku.

24 marca było otwarcie wystawy „Samarytanie z Markowej”, upamiętniające 66 rocznicę zbrodni na rodzinie Ulmów i ukrywanych przez nich Żydów. W wydarzeniu tym, za zaproszenie IPN-u, wzięła udział grupa Sprawiedliwych.

W dniach 15 – 23 kwietnia z inicjatywy Kancelarii Prezydenta i Ministerstwa Spraw Zagranicznych pięcioosobowa delegacja przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych i dwuosobowa Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Tygodniowy program pobytu w Nowym Jorku i Waszyngtonie wypełniony był licznymi spotkaniami ze środowiskami polonijnymi i żydowskimi. M. In. zaproszeni byliśmy do redakcji „Nowego Dziennika”, braliśmy udział w uroczystym nadaniu imienia Jana Karskiego narożnikowi ulicy przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Spotkaliśmy się z pracownikami naukowymi i studentami na uniwersytecie Columbia oraz Georgetown. W Waszyngtonie wzięliśmy udział w uroczystym spotkaniu z przedstawicielami Departamentu Stanu. Jednak najważniejszym wydarzeniem była uroczystość w Sali rotundowej na Kapitolu z okazji Dnia Holocaustu, z udziałem prezydenta USA Baracka Obamy. Przeznaczono nam honorowe miejsca w pierwszym rzędzie. Każdy z członków delegacji z towarzyszącym Uratowanym i kongresmenem, zapalali jedną z sześciu świec na pamiątkę 6 milionów Żydów zamordowanych w czasie II Wojny Światowej.  Prezydent Obama w swoim przemówieniu ze wzruszeniem powiedział o bohaterstwie Sprawiedliwych, dając nas za przykład całemu światu. Celem naszego wyjazdu było wpłynięcie na zmianę pokutującej jeszcze złej opinii o zachowaniu Polaków względem Żydów w czasie wojny. Swoimi relacjami i przykładem chcieliśmy dać świadectwo prawdzie. Cały czas mamy w pamięci wzruszone twarze spotykanych ludzi i dlatego uważamy, że udało nam się to w jakimś stopniu.

25 kwietnia w hotelu Marriott w Warszawie odbyło się spotkanie członków zarządu (Anna Bando, Józef Walaszczyk i Alicja Schnepf) z członkami Jewish Holocaust Center z Australii.

W dniach 17 – 20 czerwca czterech członków Towarzystwa zostało zaproszonych do uczestnictwa w 18 Zjeździe Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu odbywającym się w Łodzi. W programie była m.in. wycieczka na Stację Radegast, z której odjechali do obozów koncentracyjnych ostatni Żydzi z Getta Litzmannstadt, na Cmentarz Żydowski, do  Parku Ocalałych i synagog w gminie żydowskiej.

30 czerwca na zaproszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu i Centrum Edukacji Obywatelskiej delegacja Polskiego Towarzystwa wzięła udział w ogólnopolskim spotkaniu z laureatami i nauczycielami wyróżnionymi w III edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej. Tego samego dnia wieczorem w Teatrze Wielkim – Filharmonii Narodowej odbył się koncert światowej sławy kantorów „Muzyczne Wyrazy Duszy – Symbole Braterstwa, Ludzkiego Ducha”.

20 sierpnia Ambasador Izraela Zvi Rav-Ner nadał pośmiertnie tytuł „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” p.p. Jadwidze i Mieczysławowi Dańko i księdzu Ludwikowi Wolskiemu.

27 sierpnia to była bardzo ważna dla nas data! Tego dnia w 65. rocznicę likwidacji Litzmannstadt Ghetto miało miejsce uroczyste odsłonięcie pierwszego na świecie pomnika upamiętniającego Polaków, którzy ratowali Żydów podczas II Wojny Światowej. Pomnik jest częścią kompleksu w kształcie przełamanej Gwiazdy Dawida posiadający na swych ścianach nazwiska ok. 7 000 polskich Sprawiedliwych. Całość spina monument z białego granitu w formie polskiego orła wznoszącego się do lotu.  Obiekt mieści się na terenie Parku Ocalałych, w którym posadzonych jest 400 drzewek przez Ocalonych z Holokaustu.  Idee upamiętnienia podjął ówczesny prezydent Łodzi dr Jerzy Kropiwnicki.  Pomnik ten i instalacje na stacji Radagast zaprojektował architekt Czesław Bielecki. W czasie uroczystość prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski grupę 55 Sprawiedliwych. W obchodach tych wzięli udział zaproszeni przedstawiciele Zarządu i rodziny uhonorowanych.

10 września w Synagodze  im.  Nożyków w Warszawie odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia medali i dyplomów honorowych przyznanych pośmiertnie: pp. Stanisławie i Romanowi Kasprzakom, Mariannie Lasce, Izabelli Kiernozickiej, Helenie Nowackiej, Zofii i Piotrowi Golańskim, Helenie i Julianowi Stolarskim, Halinie Soroczyńskiej, Stanisławie Wieczorek, dyplomy dostali pani Zofia Bublik (córka Państwa Kasprzaków) i pan Stanisław Laska. W ramach ceremonii nadano honorowe obywatelstwo Izraela pani Hannie Morawieckiej, Sprawiedliwiej.

27 września z okazji 70 rocznicy wybuchy II Wojny Światowej grupa Sprawiedliwych została zaproszona przez Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Żydów w Polsce do Teatru Żydowskiego na widowisko „Ja Pamiętam”

21 października miało miejsce spotkanie pod Pomnikiem Bohaterów Getta prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa z wiceprezydentem USA Joseph R. Biden Jr.,

5 listopada w Sali Rudniewa w Pałacu Kultury i Nauki odbyło się wręczenie medalu i dyplomu „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” pani Stefanii Cichockiej.

13 listopada delegacja Sprawiedliwych uczestniczyła w uroczystościach związanych z 70 rocznicą napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę
i 91 rocznicy odzyskanie niepodległości organizowanych przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej i Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce i Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce. W programie były uroczystości na cmentarzy żydowskim a potem konferencja i referat.

2010 r.

27 stycznia – ten dzień został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ „Międzynarodowym Dniem Pamięci o Holocauście”. Sprawiedliwi uczestniczyli w spotkaniu pod Pomnikiem Bohaterów Getta.

24 lutego w Sali kolumnowej Pałacu Prezydenckiego delegacja Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata pożegnała sekretarz stanu panią Ewę Juńczyk – Ziomecką, która w czasie tej uroczystości została odznaczona przez Zarząd Główny medalem i dyplomem honorowego członka Towarzystwa za działalność na rzecz Sprawiedliwych.

13 marca w Teatrze Roma w Warszawie odbyła się konferencja Kobiet dla Kobiet pt. „Barwy Życia”. Życie ma wiele barw, jest w nim czerwień miłości i zieleń nadziei, nie brakuje też czerni bólu i szarości dnia codziennego. M.in. wspaniałymi kobietami była  współorganizatorka i przewodnicząca Forum Kobiet pani Jagoda Markiewicz. Prezes Polskiego Towarzystwa również została zaproszona do uczestnictwa w konferencji.

22 marca grupa Sprawiedliwych uczestniczyła w Teatrze Polskim w Warszawie w przedpremierowym pokazie serialu „Sprawiedliwi” w reżyserii Waldemara Krzystka. Od 11 kwietnia był on emitowany w każdą niedzielę w TVP 1 o godz. 21.

W dniu 26 czerwca Fundacja Instytutu Studiów Strategicznych oraz Narodowe Centrum Kultury zaprosiło delegację Towarzystwa na międzynarodową konferencję pod tytułem: „Ten jest z ojczyzny mojej – jest człowiekiem” poświęconą pamięci Polskich Sprawiedliwych, która odbyła się w Krakowie w hotelu Andels. Konferencja miała na celu rozwinięcie debaty społecznej i naukowej, dotyczącej odpowiedzialności obywatelskiej i kształtu pamięci o przeszłości.

30 czerwca w Sokołowie Podlaskim odbyła się uroczysta ceremonia pośmiertnego nadania tytułu „Sprawiedliwy”. Medale i dyplomy zostały wręczone na ręce rodzin p.p. Franciszki i Hipolita Górskich oraz Heleny i Gabryela Szczerbińskich.

W dniu 13 lipca w Kinie Kultura w Warszawie miał miejsce pokaz filmów poświęconych Janowi Karskiemu: „Emisariusz z Polski” (reż. Martin Smith), „Shoah” (reż. Claude Lanzmann), „Raport Karskiego” (reż. Claude Lanzmann) i innych, na którym byliśmy obecni.

1 sierpnia miała miejsce uroczysta ceremonia pośmiertnego nadania tytułu „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” p.p. Michalinie i Stanisławowi Nawłoka z Borków Wielkich (dawne woj. Tarnopolskie) i pani Julii Wala z Buczkowa.  Ceremonia odbyła się w Bielsku Białej.

Bardzo ważną dla nas datą był 28 sierpnia – tego dnia dzięki pomocy pani Goudy Tencer, dyrektora generalnego Fundacji Shalom oraz innym sponsorom Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych mogło uroczyście obchodzić 25-lecie swojego istnienia. Odbyło się ono w pierwszym dniu Festiwalu Kultury Żydowskiej. Pod tablicą wmurowaną w ścianę Kościoła Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim w Warszawie upamiętniającą Sprawiedliwych członkowie Zarządu Głownego, delegacje z Krakowa (z przewodniczącym Krzysztofem Włodarczykiem), Gdańska i z Łodzi oraz organizacje żydowskie i młodzież szkolna Polską i Żydowska złożyli wieńce w asyście wojska i zapalili znicze. Dalsza część programu uroczystości odbyła się w foyer Teatru  Żydowskiego, gdzie prezentowane były na ścianach twarze Sprawiedliwych, pokazano filmy i odbyły się wywiady dziennikarzy z członkami Towarzystwa: Tadeuszem Stankiewiczem, Alicją Schnepf, Józefem Walaszczykiem. Następie prezes Towarzystwa Anna Stupnicka – Bando  odczytała sprawozdanie z 25 lat działalności organizacji. W tym uroczystym dniu 12 osób zasłużonych za działalność na rzecz Sprawiedliwych zostało odznaczonych medalem i dyplomem honorowego członka. O godzinie 19 zaproszeni goście i Sprawiedliwi obejrzeli widowisko „Skrzypek na Dachu” w reżyserii dyrektora Jana Szurmieja.  Późnym wieczorem miał miejsce poczęstunek podczas którego podzielono wielki tort o średnicy prawie 1,5 m z napisem „25 lat Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”. Tort i słodycze sprezentował Ryszard Gajewski, potomek znanego cukiernika warszawskiego.

1 września w Kościele Wszystkich Świętych odbył się nadzwyczajny koncert „Kadysz” dedykowany Pamięci Sześciu Milionom Zamordowanych Żydów i Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata. W programie były :Leonard Bernstein „III Symfonia Kadysz” (wykonanie Sinfonia Varsovia, Chór Opery
i Filharmonii Polskiej oraz Warszawski Chór Chłopięcy pod dyrekcją Johna Axelroda, Krzysztof Penderecki „Kadysz” (wykonanie Sinfonia Varsovia oraz Chór Męski Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcja Krzysztofa Pendereckiego) oraz Max Bruch „Kol Nidrei” (wykonanie Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego). Koncert uświetnili swoją obecnością Sprawiedliwi w tym prof. Władysław Bartoszewski, prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, ambasador Izraela Zvi Rav-Ner i wielu innych dostojników oraz zaproszonych gości.

W dniach 11-12 października prezes Anna Stupnicka –Bando oraz Lucyna Bauer uczestniczyły w Międzynarodowej Konferencji: „Język Dyplomacji Publicznej w Relacjach Polsko-Żydowskich” zorganizowanej przez MSZ RP.

16 listopada nasze Towarzystwo zostało odznaczone medalem „Zasłużony dla Tolerancji” przez Fundację Ekumeniczną „Tolerancja”.

8 grudnia prezes Towarzystwa na wiosek Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, przez Związek Byłych Żołnierzy Wojsk Polskich w Izraelu z aprobatą Premiera Izraela została odznaczona Honorowym Medalem Pamiątkowym poświęconym 65-tej rocznicy zwycięstwa nad niemieckim hitleryzmem.

16 grudnia miała miejsce ceremonia wręczenie honorowego obywatelstwa Izraela dwójce Sprawiedliwych.