Nadanie tytułu

NADAWANIE TYTUŁU „SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA”

Tytuł i medal wraz z dyplomem nadaje tylko Instytut Yad Vashem. Tytuł Sprawiedliwego może otrzymać osoba nie-żydowskiego pochodzenia, która bezinteresownie, z narażeniem zdrowia i  życia ratowała Żydów. Potrzebne jest oświadczenie uratowanej osoby lub  bliskich znających jej historię, oświadczenia świadków, dokumenty mogące być dowodem na to, że dana osoba pomagała osobie pochodzenia żydowskiego. Pomocne są wszelkiego typu dowody, mogące być przydatne w ustaleniu prawdziwości ratunku. Mogą to być np. listy, dzienniki, fotografie. Oświadczenie powinno być napisane w formie opowiadania. Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie Instytutu Yad Vashem www.yadvashem.org. Odznaczenie może zostać także nadane pośmiertnie.

Poniżej przedstawiay linki do plików z wytycznymi dotycząymi ubiegania się o tytuł:
Yad Vashem

Ambasada Izraela w Warszawie