Zaproszenie Prezydenta m. Łodzi oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi zapraszają w dniu 29.08.2022 na uroczystości upamiętniające 78 rocznicę likwidacji Litzmannstadt Getto i 80 rocznicę Wielkiej Szpery.

Program uroczystości jest do dostępny dla zainteresowanych do wglądu w godzinach urzędowania w biurze Towarzystwa.