Odwołanie koordynatora d.s. organizacyjnych i merytorycznych P. Joanny Bąk

W dniu 5. VIII.2022r Uchwałą Zarząd Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata utrzymał w mocy Uchwałę z dnia 9.VII.2021 dotyczącą anulowania funkcji koordynatora do spraw merytorycznych i organizacyjnych –Pani Joanny Bąk.

Tym samym P. Joanna Bąk pozostaje członkiem zwyczajnym –potomkiem, a podany na tej stronie internetowej numer telefonu: 601-274-103 jest jej numerem prywatnym.

W posiedzeniu Zarządu 5.VIII.2022 uczestniczyły następujące osoby:

1) Prezes Anna Bando

2) Sekretarz Irena Senderska-Rzońca

Członkowie  Zarządu:  

3)  Alicja Schnepf

4) Tadeusz Burchacki

Członek Towarzystwa:

5) Janusz Kowalski

Komisja Rewizyjna w składzie: Mieszko Zieliński oraz Lena Stankiewicz nie uczestniczyła w głosowaniu.