Podziękowanie: pamięci Sprawiedliwego wśród Narodów Świata Stanisława Stankiewicza

dziękujemy bardzo Instytutowi Pamięci Narodowej, w szczególności prof. Krzysztofowi Szwagrzykowi, za niestrudzone prowadzenie badań nad poszukiwaniem ofiar stalinizmu. Po ponad 70 latach udało się zidentyfikować szczątki Sprawiedliwego Stanisława Stankiewicza.

Zachęcamy odwiedzających naszą stronę do zapoznania się z sylwetką tego tragicznie zamordowanego bohatera:

https://poszukiwania.ipn.gov.pl/bbp/aktualnosci/19862,Sylwetki-bohaterow-Uroczystosc-wreczenia-not-identyfikacyjnych-Belweder.html

Jesteśmy bardzo wdzięczni, że w ceremonii wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom przez Prezesa K. Nawrockiego i wiceprezesa K. Szwagrzyka w dniu 22 lipca 2022 r. wziął udział Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.