Zaproszenie z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

Pani dyrektor Joanna Podolska zaprasza członków PTSwNŚ na główne uroczystości 78. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto i 80. rocznicy Wielkiej Szpery. Szczegółowy program będzie ogłoszony w lipcu 2022r.