Podsumowanie Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką w Warszawie.

W uroczystościach wzięli udział Sprawiedliwi, potomkowie i wolontariusze. Po mszy świętej i po złożeniu wiązanek przed tablicą upamiętniającą bohaterstwo Polaków, wyruszyliśmy w objazd 10 miejsc w stolicy, gdzie są uhonorowani Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. W tym dniu, ustanowionym z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy, wsparcia organizacyjnego i finansowego udzielili nam: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – poprzez zamówienie mszy świętej, zakup wiązanki, zabezpieczenie transportu na objazd oraz dostarczenie napojów – i Muzeum Getta Warszawskiego – zamówienie wiązanki przed obelisk „Żegoty”, znicza, wykonanie dokumentacji fotograficznej i zapewnienie samochodów dla Sprawiedliwej i potomka z niepełnosprawnościami . Jesteśmy bardzo za to wdzięczni.

Dziękujemy za uczestnictwo, wolontariuszom za pomocną dłoń, członkom stowarzyszenia za obecność, a Wszystkim za ciepłe myśli skierowane w naszą stronę.