Obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką w Warszawie 24 marca 2022 r.

Zapraszamy Państwa na mszę świętą do Katedry Polowej W.P. przy ul. Długiej 13/15 o godz. 10:30. Po mszy wyruszymy w objazd kilku miejsc w Warszawie, gdzie są uhonorowani polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata.

Prosimy o nas i o naszych historiach pamiętać, jest nas już niestety coraz mniej….