Życzenia z okazji Chanuki.

Szanowni Przyjaciele, Szanowni Darczyńcy, Szanowni Państwo,

życzymy, aby każdy dzień Chanuki wypełniony był dobrym zdrowiem, pomyślnością i pięknym światłem świec.

Hanukkah Sameach !

Dziekujemy za pamięć o Sprawiedliwych i za życzliwość .