Sprawiedliwi wśród Narodów Świata i potomkowie dziękują !

Członkowie Polskiego Towarzystwa wśród Narodów Świata mieszkający w każdym zakątku naszego kraju: od dużych i średnich miast, po małe wioski bardzo dziękują każdemu, kto obecnie ryzykuje Swoje życie, aby ratować, w tych ekstremalnych warunkach, drugiego człowieka. Dziękujemy Pracownikom wszystkich tych zawodów, którzy teraz często pracują ponad Swoje siły i zmagają się z przeciwnościami losu. Dziękujemy, myślimy o Państwu, życzymy wytrwałości i dobrego zdrowia ! Dziękujemy również bardzo Osobom, które kierując się potrzebą serca, bezinteresownie, bez rozgłosu ofiarują na terenie całego naszego kraju, wsparcie dla starszych i słabszych !