Podziękowanie najserdeczniejsze dla Sprawiedliwej ś.p. Wandy Gutowskiej-Lesisz i Jej córki Barbary Lesisz-Dembińskiej

Zarząd Główny składa najserdeczniejsze podziękowania p. Barbarze Lesisz-Dembińskiej za wypełnienie woli Mamy: Sprawiedliwej ś.p. Wandy Gutowskiej-Lesisz i zgody na przekazanie przez wykonawcę testamentu darowizny na rzecz PTSwNŚ zgodnej z treścią zapisu. Jest to pierwsza taka sytuacja, że Sprawiedliwa spisując Swoją ostatnią wolę przekazała finansowe wsparcie dla naszego Towarzystwa. Jest to tym cennejszy odruch serca, iż Towarzystwo na codzień utrzymuje się tylko ze skromnych składek członkowskich, darowizn nielicznych darczyńców oraz wsparcia dwóch organizacji Żydowskich: Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.