Informacja Zarządu Głównego dot. odznak dla Potomków

Zarząd Główny podjął uchwałę o zleceniu wykonania i udostępnienie uprawnionym członkom Towarzystwa odznakę POTOMEK za częściowym zwrotem kosztów w wysokości 20 złotych (słownie: dwadzieścia złotych). Zainteresowanych Potomków prosimy o kontakt z biurem Zarządu Głównego w celu uiszczenia opłaty i odbioru.