Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata: podsumowanie 2018 roku

Drodzy Członkowie  Towarzystwa, Darczyńcy, Wspierający i Sympatycy !

Skończył się 33 rok działalności naszego Towarzystwa. W ciągu tych lat, starania kolejnych Zarządów Głównych ewoluowały , poprzez dostosowanie działań zgodnych ze Statutem i bardzo skromnych środków finansowych, do wieku i możliwości zdrowotnych Sprawiedliwych.

W 2018 zostały podjęte decyzje, które kształtowały nie tylko ubiegły rok, ale będą miały wpływ na wiele następnych lat. Dzięki inicjatywie ustawodawczej Prezydenta Andrzeja Dudy w marcu po raz pierwszy obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących  Żydów pod okupacją niemiecką. Gdy nas zabraknie, ten dzień będzie przypominał o czynach, których podjęli się nasi Rodacy w czasie II Wojny Światowej: ryzykując zdrowie oraz życie swoje i najbliższych, próbowali ratować naszych bliźnich skazanych przez niemiecką hitlerowską ideologię na Endlösung.  W 2018 roku obchodziliśmy również 100-lecie odzyskania niepodległości. Dziękujemy wszystkim, którzy zaprosili Sprawiedliwych i potomków na uroczystości związane z tą unikalną rocznicą. Z rekomendacji (obecnie: byłego już) rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Sejm RP ustanowił 2018 rok, Rokiem Ireny Sendlerowej, która również została wybrana Warszawianką Stulecia. Mamy nadzieje, że polscy Sprawiedliwi są godnymi wzorami do naśladowania dla następnych pokoleń. Ci uznani przez świat bohaterowie niech będą również inspiracją do upamiętniania poprzez nadanie Ich imienia szkołom, instytucjom kultury, skwerom itp.

Jesteśmy  wdzięczni Ambasadzie Izraela za oddanie, z jakim od wielu lat przygotowywane są kolejne uroczystości wręczania medali Sprawiedliwych, w różnych zakątkach naszego kraju.  Każdy nowy tytuł jest dla nas powodem do wzruszeń i dumy. Dziękujemy za zaproszenia na obchody 70 rocznicy powstania państwa Izrael.

Pamiętamy: o Rabinie Michael Schudrich, m.in. dzięki którego inicjatywie, na zawsze będą nam towarzyszyły wspomnienia ze spotkania  z Papieżem Franciszkiem w 2016 roku i o darowiźnie w 2018 roku; pamiętamy o wsparciu otrzymanym od naszych indywidualnych darczyńców, The Jewish Foundation for the Righteous, Fundacji Shalom, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu oraz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Dziękujemy !

W 2018 roku minęło 5 lat od rozpoczęcia współpracy Towarzystwa z Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN” na czele z dyr Dariuszem Stolą , vice-dyr Dorotą Keller-Zalewską i vice-dyr Jolantą Gumulą. Od początku swojego istnienia Muzeum dba o utrwalanie i  przekazywanie wiedzy o osobach, które ratowały Żydów w czasie II Wojny Światowej: www.sprawiedliwi.org.pl

Dziękujemy p. Zygmuntowi Rolatowi oraz całemu zespołowi Jego Fundacji za wieloletnie, niestrudzone działania na rzecz powstania pomnika „Ratującym-Ocaleni”. Życzymy z całego serca, aby udało się Państwu pokonać wszelkie przeszkody i będziemy mogli  uczestniczyć w ceremonii odsłonięcia.

Doceniamy działania ministra Jana J. Kasprzyka oraz Urzędu, którym kieruje: za pozytywne rozpatrywanie wniosków o uprawnienia kombatanckie dla Sprawiedliwych i uprawnionych potomków, za zaproszenie 4 Sprawiedliwych na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, 1 Sprawiedliwego i 1 potomka-opiekuna do Ancony, 1 Sprawiedliwego na Gibraltar, 2 Sprawiedliwych do Lwowa, 3 Sprawiedliwych i 1 potomka-opiekuna do Rzymu oraz 14 Sprawiedliwych i 14 potomków na współorganizowany i współfinansowany przez UdSKiOR III Ogólnopolski Zjazd Polaków Ratujących Żydów, który się odbył w Rzeszowie i Markowej. Wśród 36 odznaczonych przez Pana Ministra podczas tej uroczystości, było 14 Sprawiedliwych i 4 potomków. Dziękujemy również za zaproszenia na okolicznościowe uroczystości.

Jesteśmy wdzięczni Instytutowi Pamięci Narodowej za wsparcie techniczne, merytoryczne i IT.

Dziękujemy Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Władysławowi Ortylowi, Wojewodzie Podkarpackiemu Ewie Leniart, dyrektor Muzeum w Markowej Annie Stróż-Pawłowskiej oraz Fundacji SOAR za gościnę Sprawiedliwych i potomków w marcu i październiku 2018 roku oraz wieloletnią pamięć o Sprawiedliwych.

I na zakończenie, dla podkreślenia wagi dwóch wydarzeń:

Po raz pierwszy od 32 lat PTSwNŚ ma od marca 2018 roku możliwość  godnego, wszechstronnego realizowania celów statutowych w tym również poprawę warunków bytowych Sprawiedliwych i Ich potomków urodzonych przed/w czasie wojny, którzy mieszkają na polskich wsiach, w małych miasteczkach i nawet w większych ośrodkach, poprzez wsparcie finansowe przy zakupie leków, środków opatrunkowych i higieny osobistej, rehabilitacji, zabiegów medycznych, czyli poprawę jakości życia w zaawansowanym wieku oraz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych n.p. transport medyczny.  Jesteśmy głęboko wdzięczni Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej za nominowanie i przyznanie Towarzystwu nagrody im. Józefa Ślisza.

Bardzo dziękujemy Fundacji LOTTO za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku, który umożliwia realizację programu edukacyjnego na terenie całego kraju, skierowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych zarówno z Polski, jak i do gości z zagranicy przebywających na terenie RP.  Do dnia dzisiejszego około 2500 osób wzięło w nim udział. Zachęcamy nowe szkoły i instytucje do kontaktu z Towarzystwem w celu skoordynowania następnych spotkań.

Dziękujemy serdecznie Kołu Krakowskiemu PTSwNŚ, lokalnie działającym Sprawiedliwym i niezrzeszonym z nami organizacjom za propagowania wiedzy o naszych czynach i o tragedii Holocaustu, podczas II Wojny Światowej.