Wdzięczni za każdą, nawet najbardziej symboliczną, darowiznę na rzecz Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata !

Dziękujemy za każdą, nawet najbardziej symboliczną, darowiznę na rzecz Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata ! Sprawiedliwi nie mieli dotąd szczęścia z 1% i dlatego dziękujemy również Tym z Państwa, którzy odpowiedzieli na nasz apel w tym roku.

Zapomnieni, często niewygodni bohaterowie II Wojny Światowej. Została nas już jedynie garstka Sprawiedliwych, członków Towarzystwa i wszyscy mają ponad 80 lat… Przez 31 lat istnienia Towarzystwa państwo Polskie nie wspierało finansowo naszej bieżącej działalności. Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim indywidualnym darczyńcom za każde 10 groszy i za każdą złotówkę. Gdyby nie Państwa wsparcie oraz pomoc 4 organizacji Żydowskich (Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce w 2008 r., Fundacja Shalom w 2008 r.), naszego głównego darczyńcy od 2009 r. Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie i w skromniejszym wymiarze Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, nasze Towarzystwo przestałoby istnieć. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z historiami Sprawiedliwych na www.sprawiedliwi.org.pl – projektem kontynuowanym od 2012 r. przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Muzeum zgromadziło już około 1000 relacji pomocy i około 500 wywiadów. Muzeum „przywraca pamięć o Sprawiedliwych” poprzez działania edukacyjne, warsztaty,  wystawy, okolicznościowe uroczystości i organizowanie spotkań z polskimi i zagranicznymi grupami oraz wspiera nas wolontariuszami. Jesteśmy bardzo wdzięczni Muzeum za wieloletnie propagowanie wiedzy o Sprawiedliwych. Nasz wiek i stan zdrowia czyni nas słabymi, ale dopóki sił starczy będziemy przekazywać prawdę o pomocy, również na terenie Getta Warszawskiego. W czasie II Wojny Światowej pod hitlerowską kontrolą w okupowanej Europie mieszkało ponad 11 milionów Żydów (Stargardt 2007, str.170); do 2017 roku tylko 601 Niemców otrzymało medale Yad Vashem. Na terenach polskich włączonych do Trzeciej Rzeszy i na terenie Generalnej Guberni, pomimo grożącej kary śmierci ratującemu i rodzinie, wielu decydowało się na niesienie pomocy często nieznanym Żydowskim współobywatelom. Uhonorowanych przez Yad Vashem zostało do tej pory 6706 Polaków (wielu pośmiertnie).  Zaznaczamy, że nikt poza indywidualnymi darczyńcami i wymienionymi organizacjami Żydowskimi nie wspiera finansowo bieżącej działalności Towarzystwa. Każdy ze Sprawiedliwych i my, jako Towarzystwo jesteśmy ogromnie wzruszeni i wdzięczni za Państwa wsparcie !