Strona główna

W czasie wojny i codziennej walki o przeżycie bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi jest czymś wspaniałym. Dlatego też w 1953 roku powstał Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie, który dziesięć lat później ustanowił medal „Righteous Among the Nations” – „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata”. Odznaczane są nim osoby pochodzenia nie-żydowskiego, które w czasie II Wojny Światowej, Holokaustu ratowały Żydów od zagłady, nie oczekując zapłaty i licząc się z realnym zagrożeniem życia swojego i rodziny. Jedynie w Polsce groziła za to kara śmierci (od 15 października 1941r.), zginęło ok.2 500 ratujących. Medal i dyplom otrzymało 23 788 osób z 45 państw świata (dane z 1.01.2011). Największą grupę – 6 350 osób – stanowią Polacy. Dzięki nim uratowanych zostało co najmniej 30 tysięcy Żydów. Jak wynika z badań i bezpośrednich zeznań uratowanych, aby pomóc jednej osobie w przeżyciu, zaangażowanych było od kilku do kilkunastu ratujących. Nie wszyscy jednak zostali.odznaczeni.
Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata jako jedyne w kraju zrzesza na zasadzie dobrowolności Polaków, którzy zostali za to uhonorowani. Celem działalności naszego Towarzystwa jest upamiętnianie Polaków niosących pomoc Żydom, szerzenie wiedzy o okupacji hitlerowskiej, Zagładzie i ratowaniu ludności żydowskiej, a także walka z antysemityzmem, ksenofobią oraz nietolerancją obecną we współczesnym społeczeństwie. Chcemy uświadomić Polakom, jak wielu naszych rodaków pomagało Żydom. Los wielu ratujących jest nieznany. Część do dnia dzisiejszego ukrywa swoje czyny w obawie przed reakcją społeczeństwa. Inni nie zdążyli się podzielić z bliskimi swoją historią.
Każdy odznaczony tytułem Sprawiedliwego dostaje specjalnie wybity medal ze swoim imieniem, dyplom  i przywilej umieszczenia imienia na Murze Honoru w ogrodzie w Jerozolimie. Może zostać honorowym obywatelem Izraela. Odznaczenia są nadawane także pośmiertnie.