Kontakt

ADRES

ul. Wołoska 70 m.1
02-507 Warszawa

korespondencję można również kierować na adres:
Skrytka pocztowa 104
00-956 Warszawa

telefon (i zarazem fax): 022 646 25 26,

e-mail: biuro(małpka)sprawiedliwi.org

Biuro jest czynne we wtorki i czwartki w godzinach 10.00-12.00.